Advokatforeningen i høring om nedleggelse av juryordningen

Et sterkt innslag av lekdommere i den fremtidig meddomsretten som skal avløse dagens juryordning har lenge vært en viktig sak for Advokatforeningen.

På høring i Stortinget tirsdag 9. mai tok vi til orde for en meddomsrett med 7 meddommere og to fagdommere. Forslaget fra departementet var 5 lekdommere og 2 fagdommere. Nå er det opp til Stortinget å avgjøre spørsmålet.

Advokatforeningen, Domstoladministrasjonen og Dommerforeningen var alle til stede på justiskomiteens åpne høring om de endringer i straffeprosessloven som vil medføre at dagens juryordning erstattes av en meddomsrett. Arne Gunnar Aas fra Advokatforeningens forsvarergruppe fremmet Advokatforeningens synspunkt på høringen.

- Advokatforeningen har begrunnet ønsket om 7 lekmenn med at den som dømmes skal oppleve å dømmes av sine likemenn. Dette er med på å og styrke domstolens legitimitet, sa Aas på høringen.

Advokatforeningen benyttet også høringen til å ta til orde for at det bør gis tydelige regler for hvordan rådslagingen blant både meddommerne og fagdommere skal foregå, uavhengig av om det blir 7+2 eller 5+2. Det viktige for Advokatforeningen er i denne sammenheng at det er lekmennene som uttaler seg først i en rådslaging, slik at lekmannselementet ivaretas på best mulig måte.

Avslutningsvis pekte Aas på at Advokatforeningen også kan akseptere ordning med 5+2, selv om ønsket er et større innslag av lekmenn.

Følg saken videre

Saken skal nå behandles i Stortinget, og komiteen skal avgi sin innstilling senest 23. mai. Saken kan følges på Stortingets nettsider.

Opptak av høringen kan du se her.