God dialog med Justisministeren

Både Advokatlov, salærsatser og fri rettshjelp var på dagsordenen for møte mellom Advokatforeningen og justisminister Per-Willy Amundsen tirsdag 2. mai 2017.

Advokatforeningen har en kontinuerlig dialog med departementet og politisk ledelse om de store sakene som er viktige for våre medlemmer.

- Vi møtte en minister som var både spørrende, interessert og kunnskapsrik oppsummer generalsekretær Merete Smith.

Fri rettshjelp

Advokatforeningen opplyste på møtet at vi jobber med en rapport om fremtidens fri rettshjelp. Blant annet for å kunne komme med gode innspill til departementets oppfølging av stortingets vedtak om å se på dagens ordning. Dette ble positivt mottatt fra departementet som ønsket innspill velkommen.

Advokatlov

Et annet viktig tema for møtet var viktigheten av en helhetlig Advokatlov og oppfølgingen av den offentlige utredningen om dette fra 2015. Statsråden informerte om at dette er en sak som det jobbes med i departementet. For Advokatforeningen er spesielt styrking og forenkling av tilsyns- og disiplinærmodell en prioritert sak.

- Jeg opplevde at ministeren signaliserte at dette er noe det jobbes aktivt med i departementet og forventer at det kommer konkret politikk, som etter hvert gjør det enklere å sørge for at advokater som ikke følger regelverket mister bevillingen, sa Smith i etterkant av møtet.

Reisefravær og salærsatser

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort benyttet anledningen til å rose departementet for den nye drøftingsmodellen for fastsettelse av salærsatser og stykkpriser, samtidig som han påpekte de åpenbare utfordringene som har kommet som en konsekvens av halveringen av reisefraværsgodtgjørelsen.

- Jeg har troen på at ministeren kommer til å se en ekstra gang på reisefraværssatsene når han blir bedre kjent med konsekvensene av regjeringens kutt.