Regler for god advokatskikk - bedre brukervennlighet

Vi har oppdatert brukergrensesnittet til regler for god advokatskikk med kommentarer på våre nettsider.

Se den nye brukervennlige versjonen her

Vi har gjort kommentarutgaven av regler for god advokatskikk på våre nettsider enda bedre ved at vi har lansert en ny versjon som har bedre brukervennlighet.

Kommentarutgaven er bygd opp slik at den inneholder alle bestemmelsene i Regler for god advokatskikk med kommentarer og relevant praksis til hver enkelt bestemmelse. For å komme fra den enkelte bestemmelsen til kommentaren en ønsker å lese mer om må en klikke på noten i den enkelte bestemmelsen.

Et utvalg av praksis fra disiplinærorganene følger etter kommentarene. Det er mulig å lese hele beslutningen fra disiplinærorganene ved å klikke på den enkelte avgjørelsen. Dette gjelderbare praksis etter 1997 og forutsetter at brukeren har abonnement på Lovdata.Et utvalg av praksis fra før 1997 er inntatt i form av en ingress, denne praksisen er ikke lagt ut på Lovdata.

Rettspraksis det vises til i kommentarutgaven kan også leses i sin helhet ved å klikke på den enkelte avgjørelsen. Dette forutsetter at brukeren har abonnement på Lovdata.

Vi har også gjort søkemotoren bedre.

Vi håper at brukerne av reglene er fornøyd med fornyelsene. Vi tar gjerne i mot innspill. Send en e-post på post@advokatforeningen.no.