Slik utvikler du best dine talenter - tips fra de nominerte til årets Talentpris

Advokatfirmaene Brækhus Advokatfirma DA, Grette, Advokatfirmaet Selmer DA, Advokatfirmaet Thommessen AS og Wikborg Rein Advokatfirma AS er nominerte til årets talentpris. Her er deres råd til hvordan man lykkes med talentutvikling.

Bygg strukturer og systemer for talentoppfølging

 • Sørg for å ha gode, etablerte veiledningsordninger i hele karriereløpet
 • Gjennomføre regelmessige oppfølgingssamtaler
 • Tilrettelegg for videreutvikling ved faglig utvikling så som kurs, konferanser, foredrag, videreutdanning
 • Utvikle industri- og bransjeforståelse så som utvekslingsprogram med industriselskaper, organisasjonsverv, komitéverv, styreverv
 • Tilby fleksible arbeidsordninger så som fleksitid, arbeid fra hjemmet, permisjoner

Bruk oppdragene som en læringsarena

 • Planlegg oppdraget før mange involveres
 • Forstå læringsbehov talentet har for bedre å tilrettelegge arbeidet der det er mulig
 • Legg opp til god kommunikasjon med alle som skal bidra, sjekk tilgjengelig kapasitet og gi talentet mulighet til å flagge eventuelle begrensninger i egen tid
 • Hold oppstartsmøter der det etableres et solid grunnlag for oppdragets omfang og for forventningene til hver enkelt medarbeider
 • Legg opp til dialog om endringer i leveranser, og gi medarbeideren mulighet til å justere og forbedre sitt arbeid
 • Ta medarbeideren med i møter med kunden der det er mulig
 • Gi løpende og konkrete tilbakemeldinger, og gi alltid ros når det er grunnlag for det
 • Gjennomfør evaluering av større oppdrag med vekt på medarbeidernes læring og relevant erfaringsoverføring til neste oppdrag

 

Les mer om årets talentpris her