Advokatforeningen lanserer mekling.no

Advokatforeningen lanserer nå mekling.no. Nettsiden forklarer hva mekling er, hvilke konflikt- og rettsområder mekling passer for, og gir oversikt over godkjente meklere. Man kan også se hvilken faglig bakgrunn de ulike meklerne har – hvorav de fleste jo er advokater.

I Norge blir mange konflikter aldri løst fordi partene ikke har råd til en rettsak. Mange av disse sakene, og også saker som i dag føres for domstolen, kunne med fordel ha vært løst utenrettslig.

I mange land er mekling vesentlig mer utbredt enn i Norge. Mekling er en metode som er egnet til å løse konflikter på en enklere, rimeligere og mer konstruktiv måte enn hva man oppnår i retten.

Advokatforeningen har lenge jobbet med å styrke meklingskompetansen til advokater. I den forbindelse har vi laget relevante kompetansekrav til meklerne - og sammen med JUS har vi utviklet en ny og utvidet meklingsutdanning som er tilpasset disse kravene.

Utdanningen hos JUS går over fem dager. Den gir deltakerne et solid teoretisk grunnlag for mekling, samtidig som de øver seg gjennom praktiske øvelser.

Advokatforeningen lanserer nå mekling.no. Siden forklarer hva mekling er, hvilke konflikt- og rettsområder mekling passer for, og gir oversikt over godkjente meklere. Man kan også se hvilken faglig bakgrunn de ulike meklerne har – hvorav de fleste jo er advokater. Det finnes imidlertid godkjente meklere med bakgrunn også fra psykologi og andre fag. For å være mest mulig attraktivt og brukervennlig for publikum, vil mekling.no vise frem alle tilgjengelige meklere – uansett fagbakgrunn.

Advokatforeningen vil samtidig arbeide for å gjøre mekling mer kjent for næringsliv og samfunnsliv, og blant folk flest.

Lenke til Mekling.no

Lenke til Meklingsakademiet på JUS.no