Oversettelse av dommer til forkynning

Advokatforeningen har mottatt kopi av brev fra Oslo tingrett om oversettelse av dommer til forkynning.

For spørsmål om dette ta kontakt med Oslo tingrett.

Les brevet her