Tema for årets Talentpris: Karriere og livsbalanse i de store advokatfirmaene.

Kan man gjøre en god karriere i de store advokatfirmaene, og samtidig ha et godt familieliv og en aktiv fritid?

Dagens Næringsliv har de siste ukene hatt flere kronikker om at advokatbransjen mister talenter fordi disse jobbene er vanskelig å forene med en god livsbalanse.

Er det slik?

Juryen for Advokatforeningens Talentpris ønsker å høre hvordan firmaer med mer enn rundt femti advokater jobber for å verdsette, utvikle og beholde sine juridiske talenter.

Skriv en kort søknad om hvordan ditt firma jobber med dette. Teksten kan være maksimalt tre A4 sider, men gjerne kortere. Send søknaden til post@advokatforeningen.no.

Søknadsfrist: 7. april 2017