Et steg nærmere forhandlingsrett

Abid Raja i samtale med Jens Johan Hjort

I går kveld la Høyre, Frp, Krf og Venstre frem sin budsjettavtale for 2018. Selv om økning av salærsatsen uteble, er avtalen et viktig steg i riktig retning.

I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett var det ikke lagt inn noen økning i salærsatsen for 2018, og forhandlingsrett for advokatstanden var ikke nevnt med et ord. Heller ikke i budsjettavtalen er salærsatsen økt, men partiene er enige om følgende formulering:

Stortinget ber regjeringen sikre forutsigbarhet knyttet til regulering av offentlig salærsats for advokater, bl.a. ved at satsene i tilknytning til ordningene med fri rettshjelp og bistand i straffesaker samsvarer bedre med lønns- og prisutviklingen.

Ønsker forutsigbarhet

Hva som ligger i begrepet forutsigbarhet har leder i Advokatforeningen Jens Johan Hjort en klar ide om.

- Jeg opplever dette som et steg på veien til forhandlingsrett. Den eneste måte vi kan sikres forutsigbarhet på er gjennom forhandlingsrett, uttaler Hjort.

Samsvar mellom økning i den offentlige salærsatsen og lønns- og prisutviklingen, har lenge vært en viktig sak for Advokatforeningen. Siden 90-tallet har økningen av den offentlige salærsatsen gjennomgående vært betydelig lavere enn lønnsveksten. Dermed har det vært en reell lønnsnedgang for advokater.

- Samsvar med lønns- og prisutviklingen har lenge vært et viktig krav for Advokatforeningen. Vi skulle ønske at dette allerede gjaldt for 2018-budsjettet, men det er ingen tvil om at et slikt samsvar best oppnås gjennom gode og gjensidige årlige forhandlinger, avslutter Hjort.

Høyre fornøyd med budsjettforlik

Medlem av justiskomiteen fra Høyre Guro Angell Gimse er godt fornøyd med budsjettforliket og formuleringene knyttet til salærsatsen.

- Vi er godt fornøyd med årets budsjettforlik, og at vi kom frem til en enighet rundt salærsatsen og at denne bør samsvare bedre med lønns- og prisutvikling. Advokatforeningen er en viktig stemme i norsk justispolitikk, og vi ønsker å fortsette den gode kontakten og dialogen fremover, sier Gimse.

Rettshjelpstiltakene reddet

Den gode nyheten på statsbudsjettet er at Venstre gikk inn for å stanse kuttene til rettshjelpstiltakene, og til og med øke bevilgningen med fem millioner kroner. Det betyr at rettshjelpstiltakene får til sammen 20 millioner kroner i 2018.