Kaffeprat med stortingspolitikere

Da Advokatforeningen oppfordret kretslederne til å kontakte sine stortingsrepresentanter, gikk lederen av Haugesund krets, Silje Christine Hellesen, umiddelbart til verks.

I løpet av kort tid hadde Hellesen skaffet en kaffeavtale med Hege Liadal fra Arbeiderpartiet og Sveinung Stensland fra Høyre. Slik fikk hun en unik mulighet til å fortelle hvordan regjeringens politikk påvirker lokalt i Haugesund.

- Jeg er overrasket og provosert over regjeringens forslag om null økning i salærsatsen samt at støtten til frivillige rettshjelpsorganisasjoner reduseres. Jeg frykter at de folkevalgte ikke forstår at dette først og fremst rammer de aller svakeste i rettssamfunnet. Jeg håper og tror forslagene skaper ny aksjonsvilje blant advokatene.

Hun har allerede gjennomført et slikt møtet med Stensland hvor hun blant annet informerte om advokatenes arbeid med fri rettshjelp-saker og hvilke klienter som faktisk rammes av kuttene. Hun fortalte at salærsatsen har store konsekvenser for advokatene i kretsen.

-  Det var en positiv samtale, og jeg ser frem til å møte flere politikere fra Rogaland i nær fremtid.  Jeg anbefaler andre kretsledere å inviteres sine folkevalgte og håper at vi klarer å få stortingsflertallet på vår side, avslutter Hellesen.