På høring for salærsatsen og de frie rettshjelptiltakene

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjettet valgt å ikke regulere salærsatsen samtidig som de kutter i tilskuddene til de frie rettshjelptiltakene.

Marit Lomundal Sæter, fra styret i Forsvarergruppen, deltok i dag på høring i Stortingets justiskomite for å sette fokus på konsekvensene av regjeringens forslag.

- Jeg håper komiteen lytter og tar med våre innspill. Vi kan ikke fortsette å uthule salærsatsen slik det har vært tilfelle i en årrekke, samtidig som det offentlige betaler mer for egen juridiske bistand, sier Lomundal Sæter.

Advokatforeningen ba på høringen om at salærsatsen for 2018 reguleres med lønns- og indeksutviklingen, at rettshjelptiltakene får reversert kuttene på 15 millioner og at halveringen av reisefraværsgodtgjørelsen fra 2017 reverseres.

Leder i justiskomiteen Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet stilte et viktig spørsmål til høringsinstansene.

- Hva kommer kuttene dere beskriver til å bety for folks alminnelige rettssikkerhet?

Sæter var tydelig i sitt svar til komitelederen og pekte på sammenheng mellom lønn og kompetanse.

- Dette handler om oppsigelse fra arbeidsgiver, barnefordelingssaker, barnevernssaker og straffesaker. Det er helt sentralt at man på disse områdene har advokater med god kompetanse, noen som spesialiserer seg innenfor de områdene som er ganske komplekse, og det er viktig at vi beholder de dyktige advokatene på disse områdene.

Fokus på forhandlingsrett

På høringen ba Sæter komiteen å gå inn for at det etableres reelle forhandlinger mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet om salærsatsen og stykkprisene.

- Det å få forhandlingsrett har lenge vært et ønske fra advokatstanden. Jeg tror det er det eneste riktige for fremtiden, det er ingen tilsvarende yrkesgrupper som jobber på oppdrag for det offentlige som ikke har anledning til å forhandle egen tariff, sier Sæter.

Justiskomiteen skal avgi sin innstilling på budsjettet innen jul. Vanligvis kommer ikke den endelige innstillingen før godt ut i desember.

Les også om Advokatforeningens deltagelse på høring om statsbudsjettet 2018 i finanskomiteen