Profesjonsansvar- og styreansvarsforsikring. Bedre vilkår!

Advokatforeningen har gjennomført anbud på foreningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet, og styreansvarsforsikring. Det beste økonomiske tilbudet totalt sett var det Gjensidige Forsikring som ga. Advokatforeningen har derfor valgt Gjensidige Forsikring som ny forsikringsgiver.

Bytte av forsikringsgiver skjer med virkning fra og med 1. januar 2018. Gjennom avtalen med Gjensidige Forsikring er Advokatforeningens medlemstilbud på forsikring blitt ytterligere styrket.

Forsikringsvilkårene påvirkes ikke. Det er fortsatt Advokatforeningens forsikringsvilkår som vil bli benyttet. En større positiv vilkårsendring fra og med 2018, er at advokatens frist for å melde krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) utvides fra et til tre år. Nytt er også at profesjonsansvarsforsikringen vil dekke utgifter til forhandlingsbistand med kidnappere ved datakidnapping (ransomware). Forsikringen blir nå også utvidet til å dekke advokatens ansvar for å tilbakebetale salær dersom advokaten ved rettskraftig dom dømmes til å betale erstatning og tilbakebetale salæret, begrenset til et maksbeløp på 25% av den idømte erstatningen.

Premien for profesjonsansvarsforsikringen vil også gå noe ned for 2018, og ytterligere ned for 2019, forutsatt at det ikke skjer større negative endringer i skadeutviklingen.

Gjensidige Forsikring blir også forsikringsgiver på Advokatforeningens tilbud om reise-, yrkesskade-, fritidsulykke-, familieulykke- og eiendelsforsikring.

Allerede forsikringskunde?

Dersom du allerede benytter deg av Advokatforeningens forsikringstilbud behøver du ikke foreta deg noe i anledning bytte av forsikringsgiver. Du vil motta faktura for premie for 2018 og forsikringsdokumentene dine nærmere månedsskiftet.

Du kan lese mer om det enkelte forsikringstilbud her 

Ved spørsmål, må du gjerne ta kontakt med oss på telefon 02203 eller forsikring@advokatforeningen.no