Advokatforeningens talentpris 2018

I 2018 skal Talentprisen deles ut for syvende gang, og fokus vil rettes mot de som har arbeidet aktivt for å utligne forskjellene for kvinnelige advokater, og dermed kan vise til konkrete resultater.

Les mer

Kampen for salærsatsen

Budsjettforslaget for 2018 var skuffende for alle våre medlemmer som jobber med straffesaker og fri rettshjelp, der salærsatsen foreslås å stå uendret.

Les mer

Har du oppdatert dine kontaktopplysninger?

Snart faktureres forsikringer og medlemskontingenten for 2018. Er opplysningene vi har om deg riktige?

Les mer

Hvordan ligger du an med etterutdanningen?

Etterutdanningsordningen er et løfte til dine klienter. Nåværende etterutdanningsperiode utløper 31. desember 2018. Hvordan ligger du an?

Les mer

Verv som fast forsvarer

MOSS TINGRETT

Les mer

Statsbudsjettet 2018 - Domstolene beklager kutt i driftsbudsjett

Domstolene skriver på sine nettsider at økningen i driftsbudsjettet spises opp av ny avbyråkratiseringsreform.

Les mer

Statsbudsjettet 2018 - Endringer i straffegjennomføring

I budsjettet for 2018 foreslås det blant annet å videreføre leie av fengselskapasitet i Nederland.

Les mer

Statsbudsjettet 2018 - Uholdbart forslag til salærsats

I regjeringens forslag til statsbudsjett videreføres dagens salærsats på 1020 kroner. For første gang siden 90-tallet foreslås det ingen økning i satsen.

Les mer

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg søker nytt medlem

Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen arbeider for å ivareta og styrke grunnleggende menneskerettigheter – nasjonalt og internasjonalt.

Les mer