Advokatene krever forhandlingsrett

Advokatforeningen deltok 24. oktober på høring i finanskomiteen om regjeringens statsbudsjettforslag for 2018. Advokatforeningen krever at advokatene får forhandlingsrett på lik linje med andre grupper i samfunnet.

Advokatforeningens leder, Jens Johan Hjort, viste til at politikerne gjennom årenes løp ikke har regulert salærsatsen i tråd med lønns- og indeksveksten og at det for første gang legger an til å fryse satsen i 2018. Hjort la vekt på behovet for et reelt forhandlingsinstitutt.  

Sentralt velferdsgode

Hjort understreket også den store betydningen rettshjelpsordningen har i det norske samfunnet, og viktigheten av de frie rettshjelpsorganisasjonene som opplever markante kutt i regjeringens forslag til budsjett.

- Rettshjelp er ikke bare en rettssikkerhetsgaranti, det er også et helt sentralt velferdsgode. Rettshjelpsordningen har derfor stor velferdsmessig betydning, og strekker seg langt utover justispolitikken, sa Hjort i etterkant av høringen.

Ønsker forhandlingsrett

Forslaget om å fryse salærsatsen for 2018 kom som en ubehagelig overraskelse på mange fri rettshjelpsadvokater og strafferettsadvokater.

- Dette var på ingen måte forventet og vi må få et system som er forutsigbart, vi må få forhandlinger, sa Hjort på dagens høring.

Advokatforeningen har derfor bedt finanskomiteen legge til rette for at det i fremtiden blir reelle forhandlinger mellom departementet og Advokatforeningen om fastsettelse av salæret.  

Les mer:

- Forhandlingsrett nå, blogginnlegg av generalsekretær Merete Smith

- Kampen for salærsatsen

- Samlet mot kraftige kutt

- Statsbudsjettet 2018 - uholdbart forslag til salærsats

- Statsbudsjettet 2018 - kutter kraftig i fri rettshjelp