Kampen for salærsatsen

Budsjettforslaget for 2018 var skuffende for alle våre medlemmer som jobber med straffesaker og fri rettshjelp, der salærsatsen foreslås å stå uendret.

De neste dagene og ukene er det full gass for å forsøke å gjøre noe med satsen før statsbudsjettet vedtas. Advokatforeningen er i dialog med partiene på Stortinget om konsekvensene av forslaget, og jobber selvsagt særlig hardt med opposisjonen om dette temaet.
Den langsiktige strategien er å kreve reelle årlige forhandlinger om salærsatsens størrelse, etter modell av fastlegenes forhandlingsrett. Det er mangelen på forhandlingsrett som har gjort at salærsatsen blir satt uten hensyn til konsekvensene for advokater og det rettssøkende publikum.

Kravet om forhandlingsrett vinner heldigvis mer gehør blant stadig flere politikere. Den store endringen i strafferettsadvokatenes og fri rettshjelps-advokatenes innflytelse over egen økonomi, vil trolig komme den dagen forhandlingsretten er på plass.
Er det noe du kan bidra med for å påvirke det endelige utfallet av salærsatsen?

Ja, så absolutt. Ta kontakt med din lokale eller regionale stortingspolitiker, og forklar konsekvensene av den stadig underregulerte salærsatsen for din virksomhet, og dine klienter. Si eller skriv også at et forslag om å ikke regulere salærsatsen overhodet, viser at tiden er overmoden for å innfri Advokatforeningens krav om en reell årlig forhandlingsrett om satsens størrelse.

Oversikten over politikerne på Stortinget finner du på stortinget.no.