Statsbudsjettet 2018 - Domstolene beklager kutt i driftsbudsjett

Domstolene skriver på sine nettsider at økningen i driftsbudsjettet spises opp av ny avbyråkratiseringsreform.

ABE er en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform som ble innført av regjeringen i 2015. Ifølge domstolene vil altså årets ABE-kutt langt på vei spise opp de 16 millionene domstolene har fått bevilget til ekstra driftsmidler.

Det er derimot positivt at regjeringen ønsker å fortsette satsingen på digitaliseringen av domstolene. Det er gitt 9 millioner i økt bevilgning på 2018-budsjettet, noe som skal gi fulldigitalisering av saksbehandlingen av de 12 største tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Det er anslått at domstolenes gevinst fra Digitale domstoler er 12 millioner og disse pengene vil domstolene få beholde.

Les mer på Domstoladministrasjonens nettside