Statsbudsjettet 2018 - Kutter kraftig i fri rettshjelp

I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det en markant nedprioritering av de frie rettshjelptiltakene.

Tiltakene kuttes med rundt 15 millioner kroner i 2018. 

- De frie rettshjelptiltakene er et viktig supplement til dagens ordning med fri rettshjelp. Tiltakene har en viktig samfunnsfunksjon, og er med til å skape legitimitet og tillit til rettssystemet. Advokatforeningen mener at de kutt regjeringen har foreslått på et så viktig område er svært uheldige, uttaler leder i Advokatforeningen Jens Johan Hjort.    

Regjeringen skriver i budsjettforslaget at kuttet medfører at ordningen kommet tilbake på 2015 nivå.