Statsbudsjettet 2018 - Uholdbart forslag til salærsats

I regjeringens forslag til statsbudsjett videreføres dagens salærsats på 1020 kroner. For første gang siden 90-tallet foreslås det ingen økning i satsen.

- Dette er både overraskende og uholdbart, uttaler leder i Advokatforeningen Jens Johan Hjort.

Reguleringen av den offentlige salærsatsen har de siste årene vært svært ujevn. Samlet sett ligger utviklingen av salærsatsen et godt stykke under lønns- og indeksutviklingen.

 - Dette er et utslag av at vi kun har drøftinger med departementet, og ikke et fungerende forhandlingsinstitutt som en del andre bransjer, sier Hjort.

Hjort understreker at Advokatforeningen er innforstått med at vi går utfordrende økonomiske tider i møte, og man er beredt til å diskutere kostnadsreduserende tiltak på rettshjelpområdet.   

 - Men når den offentlige salærsats fryses, og støtten til frivillige rettshjelptiltak trekkes betydelig ned, går det ut over de aller svakest stilte i samfunnet. Dette kan regjeringen ikke være bekjent av, fortsetter Hjort.

Ingen endringer i reisefravær

I 2017 halverte regjeringen reisegodtgjørelsen for advokater. Dette resulterte i tydelig misnøye blant Advokatforeningens medlemmer. Halveringen kan ha store konsekvenser for klienter utenfor de store byene.

Dessverre er ikke denne halveringen foreslått reversert i regjeringens forslag, slik Advokatforeningen hadde tatt til orde for.

- Vi vil reise spørsmålet om både salærsats og godtgjørelse for reisefravær på budsjetthøringene på Stortinget. Vi setter vår lit til at våre folkevalgte på tinget ser viktigheten av dette, avslutter leder i Advokatforeningen, Jens Johan Hjort.     

Halveringen av reisefraværet skal evalueres etter 3 år.  Advokatforeningen forventer å bli involvert i arbeidet med evalueringen av konsekvensene av reduksjonen.