Bransjeundersøkelsen 2018

Advokater som jobber på kontoret

Advokatforeningens bransjeundersøkelse blir sendt ut i disse dager. Hensikten med bransjeundersøkelsen er å etablere et faktagrunnlag for analyser og vurderinger av advokatbransjen og advokatyrket i Norge.

I undersøkelsen kartlegges omsetning, inntekter, priser, kostnader og strukturelle forhold i bransjen. I tillegg kartlegges inntektsforhold for advokater ansatt i private bedrifter, organisasjoner og i offentlig sektor. Undersøkelsen gjennomføres av Norsk Gallup og TNS Kantar på oppdrag av Advokatforeningen.

Advokatforeningens bransjeundersøkelse ble første gang gjennomført i 2004, basert på omsetnings- og inntektstall fra 2003, og har deretter blitt gjennomført hvert annet år.

I forbindelse med årets undersøkelse hentes det en del grunnleggende omsetningsdata fra næringslivsdatabasen til Brønnøysundregisteret.
Bransjeundersøkelsen gjennomføres i et samarbeid mellom TNS Kantar som står for analysen og Norske Gallup som står for datainnsamlingen.

Om datainnsamling

I bransjeundersøkelsen blir det sendt ut tre ulike skjemaer basert på Advokatforeningens medlemsdatabase:

  • En medlemsdel – skjema sendt til alle medlemmer ansatt i advokatfirmaer eller andre private og offentlige virksomheter.
  • En firmadel – skjema sendt til kontaktperson i alle virksomheter registrert som advokatfirmaer med ansatte advokater.
  • En kombinert virksomhets-/medlemsdel – skjema sendt til alle advokater som er medlem av foreningen og som er registrert med enkeltpersonforetak. Alle data ble innhentet elektronisk ved at deltakerne først fikk tilsendt en mail og deretter svarte i en webapplikasjon.

Spørsmål knyttet til undersøkelsen kan rettes til Martin Kaasgaard Nielsen på mka@advokatforeningen.no.