Rekordstor interesse for Talentprisen

Årets Talentpris tildeles det advokatfirmaet som har jobbet mest iherdig med å rekruttere og beholde de beste talentene i bransjen.

Juryen har særlig lagt vekt på firmaene som kan vise til konkrete resultater, løsninger og progresjon. I år var det rekordstor interesse blant landets advokatfirmaer i konkurransen om å kapre Talentprisen.

Det er syvende gang Advokatforeningen deler ut en talentpris til det firmaet som utmerker seg med fremdragende talentarbeid.

Engasjement for å fremme kjønnsbalanse

Hvert år rettes oppmerksomheten mot et tema, og i år var det firmaenes innsats for å bedre kjønnsbalansen som ble vektlagt.  

– Det mangler ikke på kloke og dyktige kandidater som søker seg til advokatbransjen. Utfordringen er hele tiden å beholde ressursene, også gjennom ulike stadier i livet. Spesielt ser vi at kvinnene ikke er godt nok representert på senior,- og partnernivå. Derfor er det veldig hyggelig at bransjen viser interesse ved at så mange har sendt inn sitt bidrag i år, sier juryleder og tidligere høyesterettsdommer Liv Gjølstad.

Sterke vinnerkandidater

I advokatvirksomhetene er det 60 prosent kvinneandel blant advokatfullmektiger, mens det bare er 20 prosent kvinner blant partnere. Det viser tall fra bransjeundersøkelsen utført av TNS Gallup for Advokatforeningen. Blant de nominerte til årets talentpris er et fellestrekk at de har lagt ned et solid arbeid for å fremme kjønnsbalansen i sitt firma.

Årets nominerte til Talentprisen er:

  • Advokatfirmaet Hjort
  • Advokatfirmaet Lund & co
  • Advokatfirmaet Mageli
  • Advokatfirmaet PWC
  • Advokatfirmaet Wiersholm

– Vi ser at kvinnelige rollemodeller er avgjørende for å øke andelen kvinner i advokatbransjen. Da må vi først ha kvinner på topp. Den store interessen i år viser at bransjen har tatt grep, sier Gjølstad.

Utvikling i riktig retning

Hos Advokatforeningen er årets rekordstore interesse en gledelig nyhet. Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith mener den store interessen viser at advokatfirmaene tar rekruttering og kjønnsbalansen på alvor. Foreningens kvinneutvalg har også utarbeidet gode tiltak for å fremme kvinneandelen i bransjen.

– Når et av landets største advokatfirmaer i fjor høst forfremmet 10 unge advokater til faste- og senioradvokater, var ni av dem kvinner. Dette viser at vi er på rett vei, sier generalsekretæren i Advokatforeningen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Baard Amundsen, kommunikasjonssjef Advokatforeningen, tlf: 922 46 300.

Om Advokatforeningens Talentpris:

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen.

Utmerkelsen går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold.

Advokatforeningens Talentpris blir delt ut på advokatfesten under Advokatenes fagdager i Oslo.

Tidligere vinnere av prisen er: Advokatfirmaet Thommessen (2017), Advokatene på Storkaia (2016), Advokatfirmaet Mageli (2015), Wikborg Rein (2014), Advokatfirmaet Selmer (2013) og Advokatfirmaet Hjort (2012).