Strafferettsseminar fylte Litteraturhuset til randen

Under Forsvarergruppens høstseminar i fjor ble det tatt et initiativ om et felles arrangement mellom Riksadvokaten og Advokatforeningen. Onsdag 4. april materialiserte dette initiativet seg i et strålende arrangement på Litteraturhuset i Oslo.

Litteraturhusets største sal ble fylt til randen av tilhørere og deltakere fra advokatstanden, akademia, poltikk og forvalting. Aktører fra hele kriminalfeltet, som Gjenopptakelseskommisjonen, Justisdepartementet, rettshjelpsorganisasjonene, rettspsykiatrien med flere var til stede.

Innlederne var blant annet riksadvokat Tor-Aksel Busch, Advokatforeningens Merete Smith, førsteamanuensis ved Politihøgskolen Sverre Flaatten, Jørn Jacobsen fra forskergruppen for strafferett og straffeprosess ved Universitetet i Bergen, tidligere justisminister Knut Storberget, statssekretær Sveinung Rotevatn (V), tidligere medlem av justiskomiteen Kari Henriksen (Ap) og justispolitisk talsperson i Høyre Peter Christian Frølich.

Det som under seminaret fremsto som et overordnet felles ønske fra alle deltakerne, politikerne inkludert, var en mer kunnskapsbasert kriminalpolitikk. Så var det da også nettopp en slik arena Advokatforeningen og Riksadvokaten håpet å skape gjennom et arrangement hvor politikere, akademia og kriminalfeltets mange ulike profesjonelle aktører kan møtes – og utveksle synspunkter og erfaringer.

Av gode poenger som ble løftet frem av ulike aktører, var:

- Etterforskning av straffesaker bør bli en egen yrkesvei med høyere prestisje. Det er en utfordring at mange som driver med etterforskning i dag er unge og nyutdannede, og gjør dette som et skritt på veien mot noe annet.

- Vi bør gjenopprette Straffelovrådet, som fungerte utmerket i Norge og fortsatt fungerer meget godt i sammenlignbare land som Danmark.

- Minstestraffer, og til dels normalstraffer, har vært viktige for å heve straffenivået i visse saker, men vi bør nå se om dette har utspilt sin rolle.

- Narkotikasakene opptar en vesentlig del av fengselskapasiteten. Hvis man leter etter måter å få ned antall soningsdøgn i Norge, så er dette stedet å starte.

 Seminaret vil bli gjennomført på årlig basis i regi av Advokatforeningen.