Kurs i aktørportalen og digital hovedforhandling

Advokatforeningen arrangerer fremover en rekke praktisk orienterte kurs om Aktørportalen og gjennomføring av digital hovedforhandling

Domstolsadministrasjonen har besluttet at Aktørportalen skal rulles ut til alle domstoler i løpet av 2018. Forskrift om obligatorisk bruk av Aktørportalen vil etter planen tre i kraft 15. september 2018. Det betyr at det blir obligatorisk å bruke Aktørportalen fra det tidspunktet den tilbys i den enkelte domstol. Digitaliseringen gjelder så vel saksforberedelsen, som hoved- og ankeforhandlingen. Kompetanse på dette området vil være nyttig for alle advokater og advokatfullmektiger, samt advokatassistenter og - sekretærer.

Som følge av de nye reglene arrangerer Advokatforeningen praktisk orienterte kurs om Aktørportalen og gjennomføring av digital hovedforhandling.

Les mer og meld deg på kurs nedenfor