Mangler du etterutdanningstimer innen eiendomsmegling?

Advokater som driver eiendomsmegling må oppfylle både Finanstilsynets etterutdanningskrav for eiendomsmeglere og Advokatforeningens etterutdanningskrav.

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 4-6 skal advokater som driver eiendomsmegling gjennomføre minimum 15 timer etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår innen emner som følger av studieplanen for eiendomsmegling. I forbindelse med den årlige rapporteringen av antall omsetning til Finanstilsynet, skal advokaten også opplyse om antall timer gjennomført etterutdanning.

Ved å stille sikkerhet for eiendomsmegling, legger Finanstilsynet til grunn at man driver eiendomsmegling. Ved lengre tids opphold, vil ny toårsperiode starte opp igjen når nytt eiendomsmeglingsoppdrag inngås. Finanstilsynet legger til grunn at slik "nullstilling" forutsetter at oppholdet må vare minst seks sammenhengende måneder, for eksempel dersom det går mer enn seks måneder fra et eiendomsmeglingsoppdrag avsluttes til et nytt oppdrag påbegynnes.

På bakgrunn av økt etterspørsel etter kurs innen eiendomsmegling blant medlemmene, vil Advokatforeningen arrangere flere kurs fremover. De første er:

Oslo:

«Eiendomsmegling for advokater – dette må du vite!» 

12. september kl 17.00 - 19.00

Les mer og meld deg på her 

 

«Oppgjørsoppdrag»

30. oktober kl 17.00 - 19.00

Les mer og meld deg på her 

 

Bergen:

«Oppgjørsoppdrag»

16. oktober kl 17.00-19.00.

Les mer og meld deg på her

 

Juristenes utdanningssenter sitt årlige todagers kurs innen eiendomsmegling vil finne sted 26.-27. november.

Les mer og meld deg på her

Se flere kurs som gir eiendomstimer fra Juristenes utdanningssenter.