Moderne slaveri på agendaen i Arendal

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har sammen med Raftostiftelsen og Initiativ for etisk handel invitert sentrale politikere til debatt om behovet for en norsk, moderne slaverilov. Bakgrunnen for dette er en rapport om denne tematikken utarbeidet av Raftostiftelsen i samarbeid med Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og initiativ for etisk handel.

- Arbeidet med å øke næringslivets respekt for menneskerettighetene er av stor betydning for en effektiv beskyttelse av rettighetene. Advokatforeningen har spilt en sentral rolle i flere initiativer for å styrke beskyttelsen av menneskerettighetene. Menneskerettsloven og grunnlovsreformen i 2014 er eksempler hvor foreningen har spilt en aktiv rolle. Det er derfor naturlig at Menneskerettighetsutvalget også følger opp initiativet for å få spørsmålet om en moderne slaverilov i Norge på agendaen. Dette forteller Frode Elgesem som er leder for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.  

Moderne slaveri

Moderne slaveri er en fellesbetegnelse som refererer til ulike situasjoner hvor personer utnyttes grovt, og ikke er fri til forlate situasjonen på grunn av trusler, vold, tvang, bedrag og maktmisbruk.

- Rapporten gir innsikt i hva moderne slaveri er, hvordan også norske virksomheter kan bli knyttet til moderne slaveri og lovgivning om dette i andre land. Spørsmålet er om de forpliktelser som allerede ligger i internasjonale ikke-bindende standarder skal gjøres til formell lov innenfor dette viktige området. Rapporten skal danne grunnlag for en debatt om dette og - forhåpentligvis - for at regjeringen tar inititativ til å utrede en moderne slaverilov i Norge., sier Elgesem.

Debatten foregår på Seilskipet Statsraad Lehmkuhl i Arendal under Arendalsuka tirsdag den 14. august klokken 13:30. Se mer på Facebook.

Last ned rapporten her