Negativ lønnsutvikling hos advokater i 2017

Lønnsstatistikken for 2017 viser at det har vært en negativ lønnsutvikling for advokater det siste året. Bedriftsadvokatene og ansatte advokater går mest ned, mens offentlige advokater har hatt en svak økning i lønn.

Tallene i rapporten er basert på Advokatforeningens årlige lønnsundersøkelse, som gjennomføres blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor.

Les lønnsundersøkelsen her

Prøv vår lønnskalkulator