Situasjonen etter kutt i reisegodtgjørelsen er verre enn antatt

Advokat og styremedlem i Advokatforeningen Lilli Marie Brimi

Trøndelag krets har undersøkt hva konsekvensen av fjorårets kutt i reisegodtgjørelsen er. Slik kan de vise til konkrete tall i møte med politikere.

Regjeringen halverte reisegodtgjørelsen i 2017. Kuttet skal evalueres i 2019, men kuttet har møtt sterk motstand fra advokatene. Et av argumentene mot kuttet er at dette rammer advokater i distriktene, men også advokater i sentrale strøk rammes på grunn av lang reisevei til klientene.

Lilli Marie Brimi, styremedlem i Advokatforeningen, stiller spørsmål ved hvorfor noe slikt ble vedtatt uten at advokatene ble hørt og mener man ikke kan vente på regjeringens evaluering. Kretsen hennes, Trøndelag krets, har sendt en e-post til medlemmene der de ble spurt om konkrete eksempler på hvordan halveringen slo ut for advokater. I løpet av få uker fikk de mange tilbakemeldinger:

- Situasjonen er faktisk mye verre enn jeg først antok, sier Brimi.

Advokater forteller at de ofte har mellom 4 - 5 timers reisevei hver vei. De kan ikke jobbe på toget og samtidig ivareta personvernet til klienten. Noen av advokatene som har svart på undersøkelsen sier at de har tapt over 100 000 kroner i omsetning i 2017.

- De som har så store tap vurderer å si nei til oppdrag som innebærer mye reising, forteller Lilli Marie Brimi.

Kretsen har nå gjennomgått resultatene av undersøkelsen og sendt dem til Advokatforeningen sentralt. Kretsen skal også benytte resultatene i dialogen med de lokale politikerne, som har bedt om konkrete eksempler. Kretsen har nå bedt om møte med stortingsrepresentantene for å følge saken videre.

På spørsmål om hvilke tips hun har til andre kretser som ønsker å gjøre det samme, svarer hun:

- De må synliggjøre den konkrete betydningen og dette er en bra måte å gjøre det på. Et godt tips er å sende ut en tilsvarende forespørsel til alle medlemmene og sette en kort frist – med en ukes frist fikk kretsen over 30 svar. Be om møte med politikerne – de møter gjerne Advokatforeningen og er veldig opptatt av hvordan virkeligheten er i deres fylke.