Last ned Advokatforeningens GDPR-veileder og nye oppdragsbekreftelse

General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) er EUs personvernforordning

De nye reglene er dels en videreføring, dels en modernisering og dels en innstramning av eksisterende lovverk. 

GDPR trådte i kraft i Norge 20. juli 2018.

Mange av reglene i GDPR finnes allerede i dagens lovgivning, men et økt sanksjonsnivå har styrket oppmerksomheten rundt regelverket – og motivasjonen for å etterleve det.

Advokatvirksomhet vil være underlagt kravene i GDPR – uavhengig av størrelse og rettsområde. Vår veileder forklarer hvordan virksomheten kan etterleve forordningen. Vi gir ikke en uttømmende oversikt over GDPR, men rådene gir et godt utgangspunkt for å etablere et personvern i samsvar med forordningens krav.

For utarbeidelse av personvernerklæring til nettsiden, se Advokatforeningens GDPR-veileder side 15.


Last ned Advokatforeningens GDPR-veileder (.pdf)
Last ned eksempel på behandlingsprotokoll(.xlsx)
Her kan du laste ned Advokatforeningens mal for oppdragsbekreftelse, oppdatert i henhold til GDPR
Personvernerklæring overfor klienter og tredjeparter
På rettsdata.no kan du finne mal på databehandleravtale