Tre måneder til GDPR - slik får du kontroll

General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) er EUs personvernforordning, og får virkning fra 25. mai 2018. De nye reglene er dels en videreføring, dels en modernisering og dels en innstramning av eksisterende lovverk.

Mange av reglene i GDPR finnes allerede i dagens lovgivning, men et økt sanksjonsnivå har styrket oppmerksomheten rundt regelverket – og motivasjonen for å etterleve det.

All advokatvirksomhet vil være underlagt kravene i GDPR – uavhengig av størrelse og rettsområde. Vår veileder forklarer hvordan virksomheten kan forberede seg til personvernforordningen frem mot 25. mai 2018,  og etterleve forordningen videre. Vi gir ikke en uttømmende oversikt over forordningens krav, men rådene gir et godt utgangspunkt for å etablere et personvern i samsvar med forordningens krav.

Last ned Advokatforeningens GDPR-veileder (.pdf)

Last ned behandlingsprotokollen (.xlsx)