Veiledere for menneskerettigheter i advokatvirksomhet

Advokatforeningen har utarbeidet to veiledere om advokaters plikt til å respektere menneskerettighetene.

Advokatforeningens hovedstyre vedtok 1. februar 2018 to veiledere om advokaters ansvar for at næringslivet respekterer menneskerettighetene. Den ene er utarbeidet for advokatvirksomhet generelt, mens den andre gjelder spesifikt for bedriftsadvokater.

Veilederne er utarbeidet av et ad hoc-utvalg bestående av forretningsadvokater, ledet av advokat Frode Elgesem, leder i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, med Nils Thommessen, advokat i Wiersholm og medlem av Forum for de store advokatfirmaene, Anne Sofie Bjørkholt fra BAHR, Siv Blanca Børge-Ask fra Union Gruppen og leder for utvalget av bedriftsadvokater og av Morten Andreas Lind, advokatfullmektig i CLP og medlem av utvalget for yngre advokater.

Formålet bak veilederne er «å gi så konkret veiledning som mulig på et område hvor det fortsatt er en del usikkerhet», skriver utvalget i sin rapport til hovedstyret. Veilederne gir konkrete råd og informasjon om hvordan norske advokater bør gjennomføre FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter fra 2011. FNs veiledende prinsipper er anerkjent som den ledende globale standarden for næringslivets menneskerettighetsansvar, og gjelder for alle typer næringsvirksomhet, inklusive advokater og advokatfirmaer.

Det har videre blitt utarbeidet et forslag til tekst i oppdragsbekreftelsen om firmaets ansvar for å respektere menneskerettighetene på både norsk og engelsk, og et eksempel på policy om respekt for menneskerettigheter for advokatfirmaer. 

Last ned dokumentene her