Har du begynt å motta straffesaksdokumenter i Altinn?

Ved oppstarten av 2018 mottar nå nesten 500 advokatfirmaer straffesaksdokumenter via Altinn.

Tilbakemeldingene fra de som har tatt i bruk tjenesten er gjennomgående positive: Advokatene får raskt tilgang til dokumentene, de oversendes på en sikker måte og det er enkelt å navigere i den digitale saken.

Politi og påtalemyndighet tok i fjor i bruk en meldingstjeneste i Altinn som gjør det mulig å motta straffesaksdokumenter digitalt. Ved hjelp av noen klikk får du nå tilgang til straffesaken på PCen eller MACen din i stedet for å vente på at dokumentene skal komme med post eller bud.

For å motta saksdokumenter digitalt må man ta i bruk løsningen Straffesaksforsendelse i Altinn og ha et organisasjonsnummer eller bedriftsnummer. Altinn er å finne på nettadressen www.altinn.no.

Straffesaksdokumentene mottar du nå i én PDF-fil med innholdsfortegnelse og bokmerkestruktur. Den er OCR-behandlet slik at du lett kan søke og navigere i filen. Du må Adobe Acrobat Reader eller annet PDF-verktøy for å lese filen du får tilsendt. Hvis du opplever problemer med dokumentene du mottar via Altinn bør du ta kontakt med avsender. Ved henvendelser av mer prinsipiell karakter kan prosjektet Digitale aktorater og fengslinger i Politidirektoratet kontaktes på politidirektoratet@politiet.no.

 Mer informasjon om løsningen og brukerveiledningen Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn finner du på www.politiet.no/digitaleaktorater.