Hva betyr den nye regjeringsplattformen for advokatene?

Regjeringserklæringen som ble lagt frem i går nevner ikke forhandlingsrett, men det står at salærsatsen skal fastsettes etter konsultasjoner med Advokatforeningen.

Den blågrønne regjeringen er endelig ferdig med sin regjeringserklæring, og har med seg en del punkter som Advokatforeningen har vært opptatt av. Etter høstens aksjon for forhandlingsrett, har det vært mye spenning knyttet til erklæringen. Forhandlingsrett nevnes ikke, men i stedet brukes uttrykket konsultasjoner.

-          Det er for tidlig å si hva som skiller konsultasjoner fra dagens drøftinger, men Advokatforeningen velger å tro at vår rolle er styrket, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen. 

Av andre saker bør det nevnes at Venstre har vært med på å demme opp for strengere straffer. Regjeringen vil beholde det generelle straffenivået, men vil åpne for mindre justeringer på enkelte områder i tilfeller der straffenivået oppleves som urimelig. Regjeringen ønsker også å redusere bruken av isolasjon.

Det er også verdt å nevne at regjeringen vil sette ned en personvernkommisjon for å vurdere personvernets stilling i Norge. Dette er også noe Jens Johan Hjort nevnte i sin årstale om digitalt grenseforsvar før jul.