Utvalget for juristutdanningen

Advokatforeningens hovedstyre besluttet våren 2017 å opprette et eget utvalg for juristutdanningen.

Utvalget skal arbeide med både juristutdanningen på universitetene og advokatutdanningen som alle advokatfullmektiger må gjennomføre for å få advokatbevilling. Paal-Henrich Berle (leder), Erling Lind, Camilla Hovind Breiland, Oddvar Myhren Møllerløkken, Erik Eldjarn og Margrethe Buskerud Christoffersen utgjør utvalgets medlemmer.

Som arvtager til mange av studentene ønsker Advokatforeningen er tettere dialog med alle de tre juridiske fakultetene. Hensikten er å skape et kontaktpunkt mellom universitetene og foreningen.  Fredag 19. januar møtte Berle, Breiland og Eldjarn dekan Lena Lauritsen Bendiksen og prodekan Ingvild Jakobsen ved Universitetet i Tromsø for å diskutere et nærmere samarbeid.

Les mer om utvalget her