Menneskerettighetsutvalget søker etter to nye medlemmer

Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen arbeider for å ivareta og styrke grunnleggende menneskerettigheter – nasjonalt og internasjonalt.

Menneskerettighetsutvalget søker etter to nye medlemmer. For å opprettholde den brede sammensetningen og kompetansen i Menneskerettighetsutvalget søker utvalget etter advokater med generell menneskerettskompetanse, men slik at kompetanse innen humanitærrett og/eller urfolksrett vil være en fordel. Medlemmene i utvalget engasjerer seg i en rekke spørsmål nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig at de nye medlemmene også er innstilt på å bidra aktivt i utvalgets arbeid.

Menneskerettighetsutvalget arbeider blant annet med: 

  • Forholdene ved Trandum utlendingsinternat
  • Norges bruk av politiarrest
  • Rapporteringsprosesser til FNs komiteer og CPT, herunder skyggerapportering
  • Menneskerettigheter i andre land
  • Menneskerettigheter for næringslivet
  • Høringsuttalelser
  • Tilgangen på fri rettshjelp
  • Deltagelse i NGO-forum for menneskerettigheter
  • Deltagelse i Forum for Barnekonvensjonen
  • Det årlige menneskerettighetsseminaret

Interesse for vervet meldes per e-post til rrm@advokatforeningen.no. Husk å legge ved CV og en kort presentasjon av deg selv.

Frist: 1. juli 2018

Dersom du ønsker å vite mer om hva arbeidet i menneskerettighetsutvalget består i, kan du kontakte Ragnhild Moritz-Olsen i Advokatforeningen på telefon 99 25 52 43.