Nye medlemmer i Advokatforeningens hovedstyre

Advokatforeningens hovedstyre fikk 5 nye medlemmer på Advokatforeningens representantskapsmøte 31. mai.

På Advokatforeningens representantskapsmøte 31. mai, ble følgende medlemmer valgt inn i Advokatforeningens hovedstyre:

  • Anne Kjølseth Ekerholt, Sands
  • Jon Wessel-Aas, Bing Hodneland
  • Irene Kildebo, Advokatfirma Kildebo
  • Marte Reier, Advokatfirmaet Pedersen, Reier Co
  • Cathrin Myhre Skram, Advokat Cathrin Myhre Skram

Jens Johan Hjort ble gjenvalgt til leder ved akklamasjon og nestleder er Susanne Munch Thore.

Gratulerer!

Advokatforeningens hovedstyre består av tillitsvalgte advokater. Hovedstyret velges av representantskapet. Medlemmer velges for fire år, og kan ikke gjenvelges. Lederen velges for to år, og kan gjenvelges én gang.

Les mer om Advokatforeningens hovedstyre