Søker nye medlemmer til utvalget for internadvokater

Advokat som sitter i møte

Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt å innlemme organisasjonsadvokater og offentlige ansatte advokater i utvalget for internadvokater (tidl. utvalget for bedriftsadvokater).

Utvalget vil fortsette med sine aktiviteter rettet mot bedriftsadvokater spesielt. Arrangement rettet mer mot organisasjonsadvokater og offentlig ansatte advokater kan arrangeres i tillegg, men organiseres av sekretariatet i samarbeid med representanten fra den aktuelle gruppen.

De som oppnevnes vil representere organisasjonsadvokater og offentlig ansatte advokater i utvalget, og kan utad benevnes som leder av de respektive grupper.

Advokatforeningen har som mål å nå ut til alle ulike typer medlemsgrupper slik at foreningens tilbud blir tilpasset disse og at deres interesser blir godt ivaretatt.

Send inn en kort søknad, vedlagt CV innen 13. august 2018 til post@advokatforeningen.no, merk e-posten med «Internadvokatutvalget».