Veiledere for advokater som gir rettshjelp til migrantbarn

ICJ har nylig publisert veiledere for rettshjelp til migrantbarn.

Veilederne skal hjelpe advokater som representerer migrantbarn og øke advokatenes kunnskap om barnas rettigheter, øke forståelsen for det internasjonale systemet for erstatning etter brudd på menneskerettigheter og gi råd om hvordan man effektivt kommuniserer med klienter som er barn.

Du finner veilederne her (på engelsk).