Advokatforeningens Talentpris 2018 til Lund & Co for likestilt arbeidsplass

Advokatfirmaet Lund & Co har siden etableringen i 2007 tydelig satset på å rekruttere de fremste kvinnelige talentene i bransjen. I år mottar de Advokatforeningens Talentpris for sitt arbeid med å fremme kjønnsbalanse.

Les mer

Hvitvasking - Nye internrutiner kommer

Ny hvitvaskingslov er på vei. Advokatforeningen kommer med oppdaterte internrutiner for advokatfirmaene.

Les mer