Rekker du etterutdanningskravet?

Advokatforeningens øverste organ, representantskapet, har bestemt innholdet i vårt etterutdanningskrav. Hovedkravet er at du må gjennomføre minst 80 etterutdanningstimer innenfor hver femårsperiode. Det skilles mellom tre kategorier etterutdanningstimer, nemlig juridiske timer, ikke-juridiske timer, og advokatetikk.

Kurs som omhandler materiell juss, godkjennes selvfølgelig som juridiske timer. Andre kurs som er knyttet til drift av advokatvirksomhet, som rettskildesøk, økonomi, IKT, språk etc., kan etter søknad godkjennes - da med opptil 25 timer. Minst fem av timene skal være i advokatetikk. Andre former for etikk-kurs kan etter søknad godkjennes som ikke-juridiske timer.

Nåværende etterutdanningsperiode går ut ved årsskiftet. Vet du hvordan du ligger an? Oversikten får du på når du logger deg inn på Min side. Dersom du er en av våre mange nye medlemmer som har tilkommet i løpet av siste etterutdanningsperiode, altså etter 2013, blir kravet selvsagt redusert forholdsmessig.

Dessverre er det en del medlemmer som ligger et stykke bak kravet. Er du blant dem? Her er noen tips til hvordan du blir ferdig i tide:

  • Jobber du i et firma? Da er det en god ide å arrangere bedriftsinterne kurs. Hva med å gi hverandre hvert sitt tema, og la kursingen gå på omgang? Pass på at hvert kurs er minst 2 x 45 minutter, og send inn dokumentasjon for deltakerliste, samt kursprogram/presentasjon. Husk at foreleser får doble timer.
  • Advokatforeningen vil avholde en rekke kurs i kretsene utover høsten, som du får oversikt over på aktivitetskalenderen på Advokatforeningen.no. Dersom du savner kurs i din krets, så ta kontakt med kretsleder – og kom gjerne med forslag til temaer, kursholder etc.
  • JUS har i tillegg til kurs i hele landet et stadig voksende tilbud med e-kurs.

Husk at advokater som driver eiendomsmegling må oppfylle både Finanstilsynets etterutdanningskrav for eiendomsmeglere, og Advokatforeningens etterutdanningskrav.  

Advokatforeningens etterutdanningsordning er et løfte fra alle våre medlemmer – til hele det rettshjelpssøkende publikum: Velger du en advokat som er medlem i foreningen, kan du føle deg trygg på at vedkommende holder seg ájour med rettsutviklingen, og har god forståelse for RGA.

Betegnelsen MNA skal gi en ekstra trygghet for klientene. Da må du ta de kursene ordningen krever.

Les mer om etterutdanningsordningen

 Logg inn på min side

Aktivitetskalender

Kretsene

JUS-kurs