Spam forkledd som e-post fra Advokatforeningen

Screenshot av spam

Flere har fått e-post i dag fra avsendere som ser ut som Advokatforeningen. Dette er spam som kan inneholde virus og bør slettes.

E-postene kan ha Advokatforeningens logo og annen informasjon tatt fra våre nettsider, men felles for e-postene er at avsender ikke har advokatforeningen.no som domene, men adresser som support@stavka.co.uk, support@dextra.co.uk eller tilsvarende. Disse e-postene er ikke sendt fra oss og bør slettes umiddelbart da de kan inneholde virus.