Talentprisen 2019 - Hvem er fremtidens advokatfirma?

I 2019 vil Talentprisen for første gang deles ut til det advokatfirmaet som er best til å finne og vinne fremtidens talenter ved bruk av ny teknologi. 

Det er ikke tvil om at digitalisering og nye tekniske løsninger vil endre arbeidshverdagen til advokater. Talentprisjuryen ønsker allerede nå å premiere advokatfirmaer som har lykkes med å skape en annerledes hverdag ved hjelp av innovasjon, digitalisering og kunstig intelligens.

Dagens talenter søker en arbeidsplass som skaper en kultur for å være fremoverlent og nytenkende. Flere klienter forventer at advokatfirmaene kan tilby digitale løsninger for å effektiviseres arbeidet.  Har ditt firma allerede lykkes med dette? Det kan blant annet innebære:

  • Utfasing av rutinearbeid og mer fokus på spennende arbeidsoppgaver
  • Mulighet for å arbeide mer fleksibelt fra andre steder enn kontoret
  • Bedre balanse mellom jobb, familie og fritid
  • Nye samarbeidsformer internt i firmaet
  • Nye former for samarbeid og dialog med klient
  • Mulighet til å dyrke interessen for teknologi
  • Mulighet til å være med på å utvikle og påvirke firmaets måte å arbeide på

Skriv kort om hvordan ditt firma arbeider for å tiltrekke og utvikle talenter ved hjelp av ny teknologi. Talentprisjuryen oppfordrer både små og store advokatfirmaer til å søke.

Teksten kan være maksimalt tre A4 sider, men gjerne kortere.  Søknad sendes til post@advokatforeningen.no merk e-posten med Talentprisen 2019. Søknadsfristen er 18. mars 2019.

Har du spørsmål ta kontakt med advokatfullmektig Caroline Akthar e-post: ca@advokatforeningen.no.