Vi kan profesjonsansvarsforsikring for advokater - Prøv oss!

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

Tilbudet dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelse på 5 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner. Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater, og vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet. Det er Advokatforeningen som utformer forsikringsvilkårene. Ikke et forsikringsselskap. 

2019 Lavere premie

Gjensidigestiftelsen utbetaler eventuelt utbytte til forsikringstakerne i Gjensidige Forsikring. Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring er en kollektiv avtale, hvor Advokatforeningen står som forsikringstaker. Advokatforeningen ønsker at utbyttet skal komme de medlemmene som benytter forsikringstilbudet til gode. Derfor fjerner Advokatforeningen administrasjonsgebyret fra og med 2019.

Premien for sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for 2019 blir:

Privatpraktiserende advokat kr 6 460,- ned kr 700,-

Privatpraktiserende advokat som prinsipal kr 9 466,- ned kr 700,-

Internadvokat kr 845,- ned kr 700,-

Organisasjonsadvokat kr 4 780,- ned kr 700,-

Tilleggsikkerhet for eiendomsmegling kr 2 279,- ned kr 400,-

Store fordeler

Noen av de største fordelene med Advokatforeningens tilbud er:

  • Vi har klare skademeldingsbestemmelser.
  • Vi har få unntak og få sikkerhetsforskrifter.
  • Forsikringssummen du velger gjelder per skadetilfelle – og er ikke en samlet maksimalsum for skader per år.
  • Advokatens frist for å melde krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) er hos oss utvidet fra et til tre år.
  • Du har evig etterdekning dersom du slutter å praktisere.
  • Du har Advokatforeningen i ryggen dersom det blir en diskusjon med forsikringsselskapet.

Følgende tilleggsdekninger er inkludert:

  • Økonomisk tap ved straffbare handlinger mot advokatfirmaet og deg som advokat.
  • Medierådgivning ved krise.
  • Bistand og rådgivning etter dataangrep.

Advokatforeningens sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Bruk medlemstilbudene dine og Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring!

Les mer om Advokatforeningens sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring.