Hva bør inn i advokatutdanningen?

Justisdepartementet arbeider med forslag til ny advokatlov. Ett av mange viktige spørsmål er hvordan advokatutdanningen bør utformes.

Les mer

Søker nye medlemmer til utvalget for internadvokater

Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt å innlemme organisasjonsadvokater og offentlige ansatte advokater i utvalget for internadvokater (tidl. utvalget for bedriftsadvokater).

Les mer

Mangler du etterutdanningstimer, men har ikke tid til å gå på kurs?

Etterutdanningsperioden utløper 31. desember. Tiden er knapp, men det finnes fleksible løsninger for å komme i mål.

Les mer

Undersøkelse om bistandsadvokatordningen og stykkprisordningen

Oxford Research og Menon Economics gjennomfører for tiden en evaluering av bistandsadvokatordningen. NB! Undersøkelsen er nå avsluttet.

Les mer

Advokatforeningen med i utvalg om rettshjelpsordningen

Etter Advokatforeningens egen rapport om rettshjelpsordningen og innspill fra MDG, har regjeringen besluttet å nedsette et offentlig utvalg som skal gå gjennom dagens ordning.

Les mer

Statsbudsjettet 2019: Sparer penger på dem som har minst

Inntektsgrensen for å ha rett til fri rettshjelp forblir uendret i 2019.

Les mer

Statsbudsjettet 2019: Viktige satser og tall

Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett

Les mer

Statsbudsjettet 2019: Rettsgebyret øker med 20 kroner

I Justis- og beredskapsdepartementets forslag for budsjettåret 2019 legges det opp til en økning i rettsgebyret fra 1 130 kroner til 1150 kroner.

Les mer

Statsbudsjettet 2019: Regjeringen setter ned utvalg om fri rettshjelp

Regjeringen melder i statsbudsjettet at det skal settes ned et utvalg som skal se på ordningen for fri rettshjelp.

Les mer

Statsbudsjettet 2019: Rettshjelpssalæret følger prisutviklingen

I regjeringens forslag til statsbudsjett reguleres rettshjelpssalæret til 1040 kroner. En utvikling som er godt i tråd med prisutviklingen i Norge.

Les mer

Menneskerettighetsutvalgets rapport om arbeidsforholdene for tyrkiske advokater

I midten av mai 2018 reiste advokat og medlem i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Maria Hessen Jacobsen, til Tyrkia for en tredagers observasjon av arbeidsforholdene for tyrkiske advokater.

Les mer

Advokatforeningens bransjeundersøkelse: Produktivitetsnedgangen i advokatbransjen flater ut

Årets bransjeundersøkelse viser at produktivitetsnedgangen som startet i 2009 nå flater ut blant annet som en konsekvens av at økningen i antallet av advokater reduseres.

Les mer

Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15. oktober

Hvitvaskingsloven 2018 trådte i kraft 15. oktober. Vi har har oppdatert våre nettsider med veileder og forslag til hvitvaskingsrutiner.

Les mer

Høring om statsbudsjettet 2019

Advokatforeningen møtte på onsdag i høring på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 2019.

Les mer

Styret i Yngre Advokater Oslo krets søker nye medlemmer

Styret i Oslo krets består for tiden av syv medlemmer og har som mål å ha en sammensetning som til enhver til gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker nå to nye medlemmer til styret, fortrinnsvis fra et større forretningsadvokatfirma og et mindre...

Les mer