Mangler du etterutdanningstimer, men har ikke tid til å gå på kurs?

Etterutdanningsperioden utløper 31. desember. Tiden er knapp, men det finnes fleksible løsninger for å komme i mål.

Dette er alt du behøver å vite om etterutdanningskravet: Timekravet skilles i tre kategorier; juridiske timer, ikke-juridiske timer, og advokatetikk.

Hovedvekten av kurs, minst 50 timer, må være juridiske timer. Tas disse gjennom JUS eller Advokatforeningen, godkjennes de automatisk uten søknad. Kurs som er knyttet til drift av advokatvirksomhet, som rettskildesøk, økonomi, IKT, juridisk språk etc., kan etter søknad godkjennes – da med opptil 25 timer. Minst fem av timene skal være i advokatetikk. Tar du kurs i advokatetikk utover dette, regnes dette som juridiske timer.

Er du usikker på hvordan du ligger an? Oversikten får du når du logger deg inn på Min side. Dersom du er en av våre mange nye medlemmer som har meldt seg inn i løpet av siste etterutdanningsperiode, altså etter 2013, blir kravet selvsagt redusert forholdsmessig.

Slik blir du ferdig i tide:

  • Dersom du jobber i et firma, kan det være en god ide å arrangere bedriftsinterne kurs. Hva med å gi hverandre hvert sitt tema, og la kursingen gå på omgang? Pass på at hvert kurs er minst 2 x 45 minutter, og send inn dokumentasjon for deltakelse, samt kursprogram/presentasjon. Den som foreleser får doble timer. Det er selvfølgelig ikke noe i veien for å invitere kollegaer fra andre firmaer også.

  • Det avholdes en rekke kurs i kretsene utover høsten. Oversikt får du på aktivitetskalenderen. Ta kontakt med din kretsleder dersom du ønsker flere kurs i din krets, og kom gjerne med forslag til temaer, kursholder etc.

  • JUS har utviklet en stor mengde e-kurs, også innenfor advokatetikk. Oversikten får du på JUS.no

  • I sommer inngikk Advokatforeningen en avtale om rabatt på en opplærings-app for hvitvaskingsregelverket for foreningens medlemmer. Du kan spille deg gjennom programmet fra smarttelefonen. Gjennomfører du spillet med godkjent score, gir det fire etterutdanningstimer - hvorav en time er etikk. Les mer om spillet her

  • Har du de siste fem årene vært på kurs i regi av andre kurstilbydere enn JUS og Advokatforeningen, som du ikke har søkt godkjent? Hvis kurset varte i minst 2 X 45 minutter og du har dokumentasjon for deltakelse og kursprogram/presentasjon, laster du dette opp på Min Side og søker om godkjenning. Dokumentasjon for deltakelse kan etter forholdene være faktura, e-post fra arrangør/påmelding, deltakerliste eller kursbevis.

MNA er et løfte til dine klienter om at du holder deg oppdatert på fag og advokatetikk. For å sørge for at dette løftet har innhold og verdi, har representantskapet bestemt at medlemmer som ikke innfrir kravet, må betale et gebyr i forhold til størrelsen på avviket. Satsene ser du her:

Mangler 1–2 timer:           Avgift på kr   5 000

Mangler 3–16 timer:        Avgift på kr 10 000

Mangler 17–32 timer:      Avgift på kr 15 000

Mangler 33–48 timer:      Avgift på kr 20 000

Mangler 49–80 timer:      Avgift på kr 30 000