Hva bør inn i advokatutdanningen?

Justisdepartementet arbeider med forslag til ny advokatlov. Ett av mange viktige spørsmål er hvordan advokatutdanningen bør utformes.

Advokatlovutvalget har foreslått å endre kravene for å få advokatbevilling. Hovedstyret nedsatte i den anledning et utvalg som skal følge dette opp, og de arbeider i disse dager med et innspill til Justisdepartementet. Det er utformet et notat med forslag til hvordan advokatutdanningen bør se ut. Hovedforslagene er:

  • Mulighet for å gjennomføre deler av prosedyrekravet i samarbeid med domstolene gjennom en fiktiv rettssak
  • Omstrukturering av advokatkurset
  • Prinsipalansvar for advokatforetaket og ikke den enkelte partner

Frist for merknader er 9. november. Alle innspill kan sendes til post@advokatforeningen.no

Les hele notatet her