Søker nye medlemmer til utvalget for internadvokater

Advokat som sitter i møte

Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt å innlemme organisasjonsadvokater og offentlige ansatte advokater i utvalget for internadvokater (tidl. utvalget for bedriftsadvokater).

Utvalget vil fortsette med sine aktiviteter rettet mot bedriftsadvokater spesielt. Arrangement rettet mer mot organisasjonsadvokater og offentlig ansatte advokater kan arrangeres i tillegg, men organiseres av sekretariatet i samarbeid med representanten fra den aktuelle gruppen.

De som oppnevnes vil representere organisasjonsadvokater og offentlig ansatte advokater i utvalget, og kan utad benevnes som leder av de respektive grupper.

Advokatforeningen har som mål å nå ut til alle ulike typer medlemsgrupper slik at foreningens tilbud blir tilpasset disse og at deres interesser blir godt ivaretatt.

Send inn en kort søknad, vedlagt CV snarest til post@advokatforeningen.no, merk e-posten med «Internadvokatutvalget».