Statsbudsjettet 2019: Sparer penger på dem som har minst

Kvinne i blå boblejakke sitter på venterom

Inntektsgrensen for å ha rett til fri rettshjelp forblir uendret i 2019.

Inntektsgrensen på 246 000 kroner for enslige og 369 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi, samt formuesgrensen på 100 000 kroner, endres ikke i statsbudsjettet.

- Når inntektsgrensen ikke følger lønn- og prisveksten, er det færre personer som har så lav inntekt at de får tilgang til fri rettshjelp. Staten sparer 90 millioner kroner på å ikke regulere grensen, forteller Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith.

Advokatforeningen har tidligere tatt til orde for at inntekts- og formuesgrensen bør økes – og i det minste følge lønnsutviklingen slik at ikke flere faller utenfor ordningen.