Statsbudsjettet 2019: Rettsgebyret øker med 20 kroner

I Justis- og beredskapsdepartementets forslag for budsjettåret 2019 legges det opp til en økning i rettsgebyret fra 1 130 kroner til 1150 kroner.

Departementet øker i år rettsgebyret med 20 kroner, hvilket er i tråd med beregnet prisvekst for 2019. Departementet tar nå sikte på å justere rettsgebyret årlig i tråd med prisveksten, noe Advokatforeningen er positive til.

I tillegg foreslår Regjeringen foreslår 77 millioner kroner til nedjustering av overprisede gebyrer på rettsområdet. Nedjusteringen skal sørge for at gebyrene ikke overstiger kostnadene staten har ved å tilby tjenestene.

Les mer om dette på Regjeringen.no