Statsbudsjettet 2019: Rettshjelpssalæret følger prisutviklingen

I regjeringens forslag til statsbudsjett reguleres rettshjelpssalæret til 1040 kroner. En utvikling som er godt i tråd med prisutviklingen i Norge.

- Det er positivt å se at regjeringen legger den generelle prisutviklingen til grunn når det rettshjelpssalæret reguleres for 2019, uttaler leder i Advokatforeningen Jens Johan Hjort.

Reguleringen av den offentlige salærsatsen har de siste årene fulgt pris- og lønnsutviklingen med unntak av fjoråret hvor satsen ikke ble oppjustert i det hele tatt. Årets regulering ligger igjen på nivå med indeksutviklingen, og rettshjelpssalæret settes til 1040 kroner fra 1. januar 2019.

Hjort understreker at Advokatforeningen er innforstått med at vi går utfordrende økonomiske tider i møte, og det er derfor viktig at foreningen har en god dialog om rettshjelpssalæret i tiden som kommer.    

 - Det er viktig at vi får til en ordning, som regjeringen har signalisert i regjeringserklæringen, der vi møtes med departementet som likeverdige partnere, sier Hjort.