Statsbudsjettet 2019: Regjeringen setter ned utvalg om fri rettshjelp

Briller ligger på et glassbord foran en advokat som noteter

Regjeringen melder i statsbudsjettet at det skal settes ned et utvalg som skal se på ordningen for fri rettshjelp.

I 2017 utarbeidet Advokatforeningen to rapporter, Rapport om fri rettshjelp i sivile saker og Rapport om retten til offentlig oppnevnt forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker, som gikk gjennom dagens rettshjelpsordning og kom med konkrete forslag til tiltak for å gjøre ordningen mer effektiv og rettferdig. Rapporten ble tatt med til norske politikere, og vi fikk tilbakemeldinger på at dette var imponerende grundige og gode rapporter.


- Det er gledelig å se at regjeringen har lyttet og at arbeidet i utvalget vil komme i gang neste år, sier advokatforeningens leder Jens Johan Hjort.

Utvalget vil bli nedsatt i løpet av 2018.

Du kan lese rettshjelpsrapportene våre her.