Statsbudsjettet 2019: Viktige satser og tall

Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett

Rettshjelpssalæret følger prisutviklingen

I regjeringens forslag til statsbudsjett reguleres rettshjelpssalæret til 1040 kroner. En utvikling som er godt i tråd med prisutviklingen i Norge.

Les mer om økningen i rettshjelpssalæret

Rettsgebyret øker med 20 kroner

I Justis- og beredskapsdepartementets forslag for budsjettåret 2019 legges det opp til en økning i rettsgebyret fra 1130 kroner til 1150 kroner.
 Departementet tar nå sikte på å justere rettsgebyret årlig i tråd med prisveksten, noe Advokatforeningen er positive til.

Les mer om rettsgebyret

Regjeringens skatte- og avgiftsopplegg 2019

Forslag til avgiftssatser 2019 

Forslag til skattesatser 2019 

St.prp. nr. 1 Skatter og avgifter 2019 

Nyttige lenker til informasjon om statsbudsjettet

Statsbudsjettet fra A til Å 

Statsbudsjettet på 1-2-3 

Sentrale budsjettdokumenter