Kritisk til proposisjon om tilregnelighet

Advokatforeningen pekte igjen på at proposisjonen stiller en alt for uklar norm for hvor grensen for tilregnelighet skal gå, på Justiskomiteens andre høring om saken.

Les mer

Advokatenhjelperdeg.no trenger nye advokater

Advokatforeningens forbrukerportal Advokatenhjelperdeg.no har rundt 1 million besøkende i året og trenger nye advokater til å sitte i panelet som svarer på spørsmål fra brukerne.

Les mer

Det årlige arbeidsrettskurset

På årets arbeidsrettskurs får du blant annet høre om omstillingene som følger av kommunesammenslåingene og en gjennomgang av Norwegian-dommen.

Les mer

Det årlige selskapsrettskurset under Advokatenes fagdager

På årets kurs kan du blant annet høre Wikborg Reins advokater gjøre en analyse av mer enn 100 transaksjoner fra de siste 10 år.

Les mer

Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel

Advokatene Ola Ø. Nisja, Kaare A. Shetelig og Christian Reusch har skrevet en bok med tittel «Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel».

Les mer

Her er de nominerte til talentprisen 2019 – aldri har nivået vært høyere og søkerne jevnere

I år er deler Advokatforeningen ut Talentprisen for åttende gang, og nivået har aldri vært høyere og jevnere enn blant årets kandidater. Juryen har foretatt vanskelige valg når nominasjonslisten skulle avgrenses, hvilket skaper optimisme på...

Les mer

Europeiske advokatforeninger fordømmer Tyrkias aksjoner mot advokater

Advokatforeningen skriver sammen med de andre organisasjonene at advokaters og domstoler uavhengighet er essensielt for en sterk rettsstat.

Les mer

Reviderte retningslinjer for Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg

For å sikre at retningslinjene fortsatt er aktuelle og angir rammene for utvalgets arbeid på en tydelig måte, vedtok Hovedstyret 15. mars 2019 en revisjon av retningslinjene.

Les mer

Har du et frivillig styreverv i sameiet eller idrettslaget, men ikke forsikring?

Det frivillige styrevervet i sameiet, barnehagen eller idrettslaget har samme ansvaret som et bedriftsstyre. Uten forsikring utsetter du deg for stor risiko.

Les mer

Hva skjedde i 2018?

Årsrapporten er klar. Her er det viktigste vi gjorde for deg i året som gikk.

Les mer

Forbedret og oppdatert GDPR-veileder

Departementet la 23. mars 2019 frem forslaget til ny personopplysningslov. Veilederen du kan laste ned under er oppdatert i henhold til dette, og er også justert etter innspill fra medlemmer med erfaringer fra bruk av første versjon.

Les mer

Hvordan kan advokatens møte med det offentlige forenkles?

Som advokat kommuniserer du med det offentlige gjennom en rekke digitale kanaler, både på egne vegne, og for dine klienter. Fungerer alt hos domstolene, brønnøysundregistrene, kartverket og andre offentlige etater og tjenester godt, eller kan noe bli...

Les mer