Det årlige arbeidsrettskurset

Kursdeltagere på Advokatenes fagdager

På årets arbeidsrettskurs får du blant annet høre om omstillingene som følger av kommunesammenslåingene og en gjennomgang av Norwegian-dommen.

Det årlige arbeidsrettskurset under Advokatenes fagdager dekker følgende temaer:

  •  Tilknytnings- og organisasjonsformer i arbeidslivet – utviklingstrekk og utfordringer
  • Kontrolltiltak (parallellsesjon)
  • Omstilling i offentlig sektor belyst ved kommunesammenslåingene (parallellsesjon)
  • Anbud og konkurranseutsetting
  • Varsling
  • Arbeidstid
  • Nyheter i rettsutviklingen – Norge
  • Nyheter i rettsutviklingen - EU/EØS

Du kan melde deg på hele kurset, eller velge deler av kurset og kombinere dette med andre delemner fra vår varierte kursmeny.

Se hele programmet her.